Trung tâm Tin tức
vị trí của bạn:Trung tâm Tin tức > địa ốc > Bớt đi một chữ Tham để giữ chữ Liêm

Bớt đi một chữ Tham để giữ chữ Liêm

thời gian:2024-07-09 17:54:45 Nhấp chuột:117 hạng hai
Bớt đi một chữ Tham để giữ chữ Liêm Thứ hai, 08/07/2024 - 08:06 Tham lam là bất Liêm, bất Liêm thì những việc khác cho dù có tà tài cũng đã bỏ đi.

Nếu có thể bộ , đảng viên đã Tham thì không giữ được Liêm, đã bất Liêm thì không giữ được đạo đức cách mạng, đã không giữ được đạo đức cách mạng thì làm sao Phụng sự tổ quốc, phục vụ được Nhân dân?

Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực, trong đó có Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Sáng kiến đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc (KASI), theo Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo.

Chủ tịch nước Tô Lâm và cử tri tỉnh Hưng Yên (Ảnh: TTXVN).

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới (Ảnh: A Núi).

Bớt đi một chữ Tham để giữ lấy chữ Liêm - 1

Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 \"về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ , viên trong giai đoạn mới\" nhấn mạnh một trong những sản phẩm chất quan trọng của cán bộ, viên viên, đó là Cần, m, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Trong đó, Liêm là một trong những sản phẩm đầu tiên của dân cư, dân sự, để giữ tín hiệu của bản thân, uy tín của tổ chức, đảng, quản lý, thành viên phải được giữ chữ Liêm, muốn giữ chữ Liêm tất cả phải giảm đi ch lưu Tham. có được uy tín, làm sao được lòng dân?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập đến chữ Liêm, Người cho rằng : \"Liêm là trong sạch, không tham lam. Người nhấn mạnh: Liêm là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ\" [1].

năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: \"Liêm là trong sạch, không tham lam\". Người chỉ rõ : \"Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống Yên đều là bất Liêm. Người cho rằng, \" Trước nhất là có thể quản các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to , cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có lần ăn của đút, có lần \"dĩ công vi tư\" [2].

Cán bộ, viên phải thực hành chữ Liêm trước, để làm mẫu cho Nhân dân dân: \"Mỗi ngườ tôi phải nhận rằng, tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là có tội với nước, với dân\". còn Liêm ngày nay có nghĩa rộng hơn và mọi người đều phải Liêm\ "[3].

Theo danh, không bận tâm toan tính nhỏ nhen, hữu ích… Người cơ sở cán bộ, cộng viên phải \"ít lòng tham muốn về vật chất\" [4].

Trong tác phẩm Đời sống mới (1/3/947), Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải thực hành \"Cần, Kiệm, Liêm, Chính\" Người coi đây là \"tứ đức\", là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng c ủa Thi đua ái  quốc gia,% 26nbsp;Người khẳng định:

\"Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Thiếu một mùa, thì không thành trời

Thiếu một phương, thì không thành ất

CASINO

Thiếu một đức, thì không thành người\" [5].

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cảnh báo về nguy cơ rơi vào bất Liêm: \"Người ở các cơ sở, t từ làng cho đến Chính phủ Trung ương, đều dễ dàng tìm thấy dịp phát tài, hoặc trả tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục Nhân dân. " [6].

Cổ nhân có câu: Đạm bạc trâu minh chí/ Ninh tĩnh nhi chí viễn (có nghĩa là: Có đạ m bạc thì chí mới sáng suốt / Có tĩnh tĩnh mới có thể nhìn xa rộng rãi). 6nbsp;\"Mài tràn,  phiền phức\ " và quen cuộc sống đạm bạc, từ chối phi nghĩa \"cơm kẻ bất nhân ăn nhận được , áo người vô nghĩa mặc ý\". Còn dưỡng trình trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nói : \"Lòng thắc mắc tham là của quý\".

Phật giáo coi tính tham là nguyên nhân đầu user path đầu tiên.

Người xưa rất coi trọng chữ Liêm: Cụ Khổng Tử nói: \"Tham lợi chỉ có ở kẻ tiểu nhân\". Cụ Mạnh Tử nó i: Ai cũng tham lợi, thì nước sẽ nguy…\" [7].

có lần đặt câu hỏi: \ "Cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem, có những người có thiếu thứ gì đâu, nhưng sao mà tham thế ? Chưa làm cái gì đã nghĩ đến chấm, it i nhỏ là chấm, còn nói là vi phạm pháp luật, bất chấp tất cả pháp luật, không xứng đáng là thành viên nữa…\".

Suy cho cùng, cũng bởi Tham mà bất Liêm, cũng vì tham danh vọng, vinh thân ph ì gia mà người ta bất chấp cả Pháp luật, chà đạp, tranh giành hơn - thua với đời… Tham là gốc của mọi tiêu cực , xấu xa… Cán bộ, các thành viên mà tham lợi, trư ước là vi phạm các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, sau là vi phạm pháp lòng tham và ma lực của đồng tiền làm qua n chức phải ngã ngựa , Giải vào lao lý… Qua những nhiệm vụ , công việc liên quan đến cán bộ, các viên được đưa ra ánh sáng công luận thời gian qua, nhất là các nhiệm vụ tiêu cực, tham ô, tham nhũng… cho thấy, không có ít bộ bộ, các thành viên đã không được giữ lại bằng cách gửi thư đến xin vui lòng.

Để không gặp phải những sai sót đáng tiếc từ những bài học nhãn tiền, có thể bộ, các thành viên luôn phải cảnh giác với những món lợi bất minh, đứng trước những lợi ích phi nghĩa, ích không rõ ràng thì phải cương quyết không để lòng tham lam dậy, không để bản thân rơi vào tình huống \"há miệng mắc quai\". ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị \ "về chuẩn mực đức mạng cách của cán bộ, các thành viên trong giai đoạn mới\"; nhất định phải hiểu rằng: Đảng là để cống hiến, hy sinh chứ không phải \"để phát tài\". sự phát triển của đất nước… thì đừng vương vấn đến chữ Tham, không đúng theo chủ nghĩa cá nhân.

các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Quy định số 144- QĐ/TW ngày 09/ 5/2024 của Bộ Chính trị; vì khát vọng cường của dân tộc Việt Nam… há há phải là phúc của nhà nước hay sao?!

Muốn vậy, có thể bộ, thành viên phải hội đủ những sản phẩm chất: Cần, Kiệm, Liêm chính, Ch í công vô tư… trong đó, phải giữ Tham lam là bất Liêm, bất Liêm thì những công việc khác cho dù có tài giỏi cũng đã bỏ đi. được Liêm, đã bất Liêm thì không giữ được tôn giáo cách mạng, đã không giữ được tôn giáo cách mạng thì làm sao Phụng sự được Tổ quốc, phục vụ được Nhân dân?

đúng, giữ Lấy chữ Liêm! Không chỉ đội ngũ cán bộ, khu Viên nói riêng, đã là người nói chung, tất cả đều cần nuôi dưỡng chữ Liêm - một trong \"tứ đức\" của con người như Chôm Hồ Chí Minh đã chỉ dạy.

Theo đó , ai cũng cần nuôi dưỡng chữ Liêm cho bản thân mình, muốn có chữ Liêm tất phải giảm đi chữ Tham, bởi Tham và Liêm có mối quan hệ nhân - qu ả, tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau. Tất nhiên, để giữ được chữ Liêm nhưng có các yếu tố khác nữa… Trong phạm vi bài viết này cũng mới chỉ các phần giúp bạn đọc có thêm góc nhìn khuyến nghị như tiêu đề của bài viết mà thôi: Bớt đi một chữ Tham để giữ lấy chữ Liêm!

Chú thích:

{1[1] Hồ Chí Minh - Toàn tập, T5, Nxb CTQG, H.2011, tr.292

{1[2] Hồ Chí Minh - Toàn tập, T6, Nxb CTQG, H2011, tr.126.127

[3] Hồ Chí Minh - Toàn tập, T6, Nxb CTQG, H2011, tr.126.127

CASINO

[4] Hồ Chí Minh - Toàn tập, T2, Nxb CTQG, H.2011, tr.280

[5] Hồ Chí Minh - Toàn tập, T6, Nxb CTQG, H2011, tr.117

[6] Hồ Chí Minh - Toàn tập, T 5, Nxb CTQG, H.2011, tr.123

{1 [7] Hồ Chí Minh - Toàn tập, T 6 , Nxb CTQG, H.2011, tr.126, tr.127

Khắc Trường

Theo hochiminh.vn ng Đảng khóa XIV 0 Khánh thành tuyến đường nối 2 cao tốc huyết mạch của miền BắcKhánh thành tuyến đường nối 2 cao tốc huyết mạch của miền Bắc 0 Đề nghị xử nghiêm cá nhân sai phạm liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận AnĐề nghị xử lý cá nhân sai phạm liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An 0 "Kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm những cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút""Kịp thời cho chức năng, miễn nhiệm những biện pháp kỷ luật, uy tín giảm" 0 Bao giờ cán bộ, công chức, người nghỉ hưu được lĩnh lương, phụ cấp mới?Bảo giờ cán bộ, công chức , người nghỉ hưu được lĩnh vực lương, phụ cấp mới? 0 Báo điện tử Dân trí - Tin tức cập nhật liên tục 24/7Cơ quan của Bộ Lao động - Thương binh và tập: Phạm Tuấn AnhGiấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí số 411/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 31-10-2023 Địa chỉ xây dựng: Nhà 48, ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà NộiĐiện thoại: 024-3736-6491. HOTLINE HN: 0973-567 -567Văn phòng đại diện Miền Nam: 51 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCMHotline TP.HCM : 0974-567-567Email: info@dantri.com.vnRSSLiên hệ toàn bộ Liên hệ quảng cáo: 0945.54.03.03Email: quangcao @dantri.com.vn Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhânĐọc báo Dân trí trên di động:IOS AndroidTheo dõi Dân trí trên:Facebook Youtube Tiktok© 2005-2024 Bản quyền thuộc về báo điện tử Dân trí.
Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.sqlysx.com/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.sqlysx.com/
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by Trung tâm Tin tức bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Trung tâm Tin tức Đã đăng ký Bản quyền